Zhejiang

Wenzhou, Zhejiang Nanyang Village

Wenzhou, Zhejiang Dongri commercial

Wenzhou hard cell

Wenzhou Fangyuan Po

Wenzhou, Zhejiang, Henan horizontal cell

Wenzhou Longhua district

Wenzhou new House Garden

Wenzhou, Zhejiang Nanyang Village

Wenzhou Sunshine Garden

Wenzhou hard cell

Wenzhou East tour Building

 

Zhejiang Wenzhou Wang Yi Garden

 

Ningbo City, Zhejiang Shanshuirenjia (12 350 units)

Wenzhou Wencheng Silver Garden (8 unit 260)

Zhejiang Jinhua Lanxi City Kam big summer cell (420 12 Unit)

Hangzhou, Zhejiang cell transformation (1200 120 units)

Ningbo Jiangbei gates livable community demonstration project (18 units 360 non-visual networking)

Ningbo Feng Hua City Pearl blame cell (500 8 units)

 

Jiaxing names Oasis (42 780 units)

友情链接: